Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2022 10:08, số lượt xem: 75

Hoa Đà Lạt ngát mãi còn đây
Sắc lũng Tình Yêu cỏ mượt đầy
Diễm thác Cam Ly chờ mộng vẫy
Xinh hồ Than Thở dệt lòng vây
Liên Khương rạng rỡ trong bừng ngậy
Đức Trọng triền miên giữa nhớ gầy
Diệu ảo Xuân Hương ngời thoả mấy
Đồi Cù tưởng vọng khúc nguyền xây

Đồi Cù tưởng vong khúc nguyền xây
Thiền viện Trúc Lâm vẻ guộc gầy  
Bảo Đại hoàng dinh ngào ngạt vẫy
Cao Đài thánh thất nhẹ nhàng vây
Mơ màng Liên Nghĩa mùa yêu dậy
Rạng rỡ Lạc Dương tiết hẹn đầy
Bác sĩ Yersin người phát hiện
Hoa Đà Lạt ngát mãi còn đây