Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2021 16:47, số lượt xem: 122

Trời sinh hạ đảo giữa muôn bờ
Thắng cảnh dâng đời những mộng mơ
Tạo luỹ ngăn thù khi nước hỏi
Mài gươm đuổi giặc lúc dân chờ
Cùng thơm tổ quốc hoài thêm đượm
Dẫu mệt biên thuỳ chẳng có lơ
Tích cũ truyền lưu ngàn vẻ đẹp
Thần long bảo hộ mãi tôn thờ

Thần long bảo hộ mãi tôn thờ
Một dải sơn hà thẫm biếc lơ
Rộn rã câu hò thơm thảo tới
Triền miên điệu vũ ngát ngan chờ
Ngàn năm kết toả tình ươm mộng
Vạn cõi dâng bừng nẻo ước mơ
Phảng phất hồn thiêng bàng bạc trỗi
Trời sinh hạ đảo giữa muôn bờ