Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 10/06/2018 11:06, số lượt xem: 349

Lạc nhớ làm đau một cõi tình
Tình nồng xưa cũ chẳng còn trinh
Trinh thầm đợi nguyệt mờ hoang bóng
Bóng giấu chờ môi nhạt ảo hình
Hình lạc phương nào cho mỏi gối
Gối sầu kiếp nảo để mòn linh
Linh hồn quạnh vắng mùa đơn lẻ
Lẻ mọn người ơi tủi phận mình

Lẻ mọn người ơi tủi phận mình
Mình đành phiêu lãng cõi hồn linh
Linh thần thuở ấy đà thưa mộng
Mộng ảnh ngày nao cũng rã hình
Hình bóng đậm đà nay lạc điệu
Điệu kèn rộn rã hết rồi trinh
Trinh ngời đâu nữa ngày xiêu lạc
Lạc nhớ làm đau một cõi tình

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm