Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2020 15:51, số lượt xem: 146

Trông đợi hết rồi hỏng đẹp duyên
Tác tan lìa bạn tủi hờn quyên
Lòng xơ xác nhớ bao hình ước
Dạ rối ren đau thẫm dáng nguyền
Mong trộm sắc tình lưu cuộc vẹn
Ước thầm hương ái hảo đời nguyên
Nồng ran huyễn thế mờ cung diễm
Dòng thảm biệt ly vỗ mạn thuyền

Thuyền mạn vỗ ly biệt thảm dòng
Diễm cung mờ thế huyễn ran nồng
Nguyên đời hảo ái hương thầm ước
Vẹn cuộc lưu tình sắc trộm mong
Nguyền dáng thẫm đau ren rối dạ
Ước hinh bao nhớ xác xơ lòng
Quyên hờn tủi bạn lìa tan tác
Duyên đẹp hỏng rồi hết đợi trông