Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2021 11:06, số lượt xem: 112

Ngàn thương cách trở biệt tăm lời
Cố giữ nhưng mà khổ xộc rơi
Cứ tưởng chân tình duyên đãi vẹn
Thành ra mỏng phước chuyện chia rời
Thời gian chết tiệt ê chề hỡi
Dạ não đong hờn thảm thiết ơi
Bóng vỡ nghiêng chiều tim bủa quặn
Vì đâu cuối nẻo rụng tơi bời

Vì đâu cuối nẻo rụng tơi bời
Quá vãng ên đềm rụi thảm ơi
Khúc khuỷu tình yêu sầu trĩu hận
Tèm lem kỷ niệm nuối xa rời
Mơ hoài vẹn ước đời thơm giữ
Lại vẳng sai thề nghĩa khét rơi
Rệu rã tim lòng xơ xác mỏi
Ngàn thương cách trở biệt tăm lời