Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2020 11:28, số lượt xem: 132

Ươm lòng huyễn ảo cuốn chiều bay
Kỷ niệm người ơi mãi luyến vầy
Mỗi nẻo thơm nồng bên sợi nắng
Từng mơ đượm biếc giữa triền mây
Cung hoài lén gọi duềnh tim rỡ
Quãng nhớ thầm vang rẻo nguyệt gầy
Trải nuối thương mình lâm bạc bẽo
Trăng vàng thuở mộng mãi hoài say

Trăng vàng thuở mộng mãi hoài say
Dẫu tháng năm qua trở guộc gầy
Ủ nguyệt thơm lừng loang mỗi bước
Đong tình ngát đượm khoả tầng mây
Người ơi chớ ngoảnh bao nồng lịm
Phận hỡi còn không khiến tẻ vầy
Quá vãng vàng son hoài rạng toả
Ươm lòng huyễn ảo cuốn chiều bay