Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 20/03/2016 07:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:25, số lượt xem: 260

Hồng thắm phước ân của giáo thầy
Vọng thầm luôn biếc thuở ngù ngây
Mong đời thoả nghiệp mơ thành dậy
Mộng cánh hoà danh quyện ước vầy
Lòng trỗi đượm câu choàng nghĩa ấy
Bóng lừng thơm chữ ngát tình đây
Trông mùa đỏ phượng hoa bừng thấy
Hồng thắm phước ân của giáo thầy

Thầy giáo của ân phước thắm hồng
Thấy bừng hoa phượng đỏ mùa trông
Đây tình ngát chữ thơm lừng bóng
Ấy nghĩa choàng câu đượm trỗi lòng
Vầy ước quyện danh hoà cánh mộng
Dậy thành mơ nghiệp thoả đời mong
Ngây ngù thuở biếc luôn thầm vọng
Thầy giáo của ân phước thắm hồng

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm