Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 20/03/2016 07:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:24, số lượt xem: 435

Mãi nhớ công ơn dạy của thầy
Tâm lòng toả rạng giữa đời đây
Tròn câu hiếu đạo lời tươi sáng
Vẹn chữ chân thành tính thẳng ngay
Giảng giải sâu xa tròn mỗi lúc
Phô bày khúc chiết thoả từng giây
Dù cho năm tháng dần qua mãi
Phượng thắm trường xưa khắc dạ này

Phượng thắm trường xưa khắc dạ này
Êm đềm kỷ niệm đọng nhiều giây
Bàng ơi khuya tối nồng thơm đẹp
Ghế hỡi sớm chiều mát ngọt ngay
Ríu rít bên thềm bao bạn đó
Bồi hồi giữa lớp lắm niềm đây
Thời gian xa biệt ngày xưa cũ
Mãi nhớ công ơn dạy của thầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm