Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2021 23:00, số lượt xem: 66

Rồi em sẽ vầy vui duyên mới
Quên cả đường xưa chốn hẹn thề
Có nhớ đến bài tigôn cũ
Để an ủi lòng kẻ lắm si mê...

Rồi em dần phai theo năm tháng
Quên lãng tình ta trong bộn bề
Có biết góc nhà luôn mong ngóng
Gởi về trong gió chút hương quê...