Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/09/2019 10:17, số lượt xem: 162

Nhớ người quay quắt biết tìm đâu
Nhớ buổi thề trao ngọt ái đầu
Nhớ mắt tình nương hồi chín nẫu
Nhớ đời trinh nữ thuở nồng sâu
Nhớ hình phảng phất lèn mơ ngẫu
Nhớ tiếng thảo thơm át đoạn sầu
Nhớ lắm ngày nao đùa trước giậu
Nhớ hoài thao thức cả mùa ngâu

Quên đi để dạ thoát cơn sầu
Quên hết câu thề thuở ước sâu
Quên cõi ân tình khi nghịch khẩu
Quên khung kỷ niệm thuở yêu đâu
Quên dào dạt nẻo giờ loang xấu
Quên mệt mê lời đã rụi lâu
Quên hẹn mùa xuân cùng phối ngẫu
Quên người phụ nghĩa khiến tình ngâu