Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/04/2019 22:49, số lượt xem: 202

Nhớ người quay quắt biết tìm đâu
Nhớ buổi thề trao ngọt ái đầu
Nhớ mắt tình nương hồi chín nẫu
Nhớ làn trinh nữ thuở nồng sâu
Nhớ hình phảng phất lèn mơ ngẫu
Nhớ tiếng thảo thơm át đoạn sầu
Nhớ lắm ngày nao đùa trước giậu
Nhớ hoài thao thức cả mùa ngâu

Quên đi để dạ được xuôi dòng
Quên hết khúc thề buổi ước mong
Quên nẻo ân tình bao khát vọng
Quên luôn kỷ niệm lắm đan chồng
Quên ngào ngọt ái đà tan mộng
Quên mệt mê lời khiến ngẩn trông
Quên một mùa thương đầy rát bỏng
Quên ai phụ nghĩa nỡ quay lòng