Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2022 17:46, số lượt xem: 20

Dẫu là một phút nhớ mong
Thì niềm mơ đó đẫm lòng, người ơi
Nếu không trao gởi những lời
Thì đâu xa xót cả đời tình si.

Đã thương biết mấy hẹn thề
Đã yêu biết mấy tình mê cháy lòng
Trầu cau giờ đã hỏng không
Thì xin hiệp lại muộn màng… thì xin…

Duyên trần tiền kiếp mà nên
Tình nồng gói trọn, môi mềm đã trao
Chỉ là chậm bước qua cầu
Chứ tin yêu ấy mai sau vẫn dài.

Sang đò một chuyến cùng ai
Xót xa niềm nhớ tình hoài… xót xa.