15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2020 18:12, số lượt xem: 217

Nghiêng chiều Gạo đỏ ngắm trời xa
Vọng mãi ngày xưa toả nắng tà
Ửng đậm hương thề trên những lá
Loe ngời sắc hẹn giữa làn da
Còn đâu biếc ngọt lời thơm thảo
Đã hết bùi ngây nẻo đượm đà
Kỷ niệm hôm nào thơ diễm quá
Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta

Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta
Chẳng nữa mùa nao ái đậm đà
Dỗi bởi tim nào quên sắc phượng
Chau vì chuyện ấy đổi màu da
Còn nghe tím hỡi từng cơn dạ
Cũng đọng buồn ơi nẻo xế tà
Ngoảnh lại tìm đâu thời quá vãng
Nghiêng chiều Gạo đỏ ngắm trời xa