15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/04/2020 18:34, số lượt xem: 177

Long An cảnh đẹp ngát hương đời
Ghé lại Châu Thành dạo bước chơi
Rượu đế Gò Đen nồng thắm gởi
Dòng sông Vàm Cỏ diệu thơm mời
Mơ Trà Cú sớm tình ngâm ngợi
Mộng Vĩnh Hưng chiều sắc lả lơi
Đức Huệ cùng vui ngày gặt mới
Người thương Bến Lức chẳng khi rời

Người thương Bến Lức chẳng khi rời
Gạo trắng Chợ Đào khó thể lơi
Lặng lẽ neo thuyền Kinh Xáng đợi
Triền miên hắng giọng Phước Xuyên mời
Kỳ Yên lễ hội tưng bừng khởi
Rạch Cát sông tình rộn rã chơi
Gỗ chạm lừng danh Cần Đước hỡi
Long An cảnh đẹp ngát hương đời