Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2022 23:11, số lượt xem: 34

Em à, cơn nhớ đầy vơi
Chiểu mưa ướt lạnh thẫm rơi rớt lòng
Ta ngồi lặng giữa ngóng trông
Gởi Em một chút dạ đồng cảm xưa.

Vô tình thay những làn mưa
Gợi ta nhớ lại mộng xưa cũ nào
Giờ xa vạn dặm chênh chao
Biết ai có thấu nỗi ao ước này?

Mưa rơi đẫm ướt tháng ngày
Để ta cách trở... đến say khướt rồi
Yêu thương nghẹn dắng cả lời
Câu thơ, chén rượu đẫm chơi vơi cùng.

Ai về nhắn với tình chung
Duyên xưa dẫu lỡ vẫn nung nấu hoài
Tình nồng thắm tự ngô khoai
Làm sao che được những hoài cảm dâng...