Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2021 14:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 08/04/2021 18:48, số lượt xem: 103

Đêm buồn chạnh nhớ vỗ lòng mưa
Ái với tình như giống giỡn đùa
Mềm oải dạ đơn màn rũ biếng
Ngẩn đờ thân chiếc gối hoài xưa
Thêm lời cảnh sáng tươi miền rộng
Bớt mộng ngày hiu quạnh nẻo thừa
Thềm vắng lặng tê hồn rệu rã
Chêm sầu lạnh gió buổi người đưa

Đưa người buổi gió lạnh sầu chêm
Rã rệu hồn tê lặng vắng thềm
Thừa nẻo quạnh hiu ngày mộng bớt
Rộng miền tươi sáng cảnh lời thêm
Xưa hoài gối chiếc thân đờ ngẩn
Biếng rũ màn đơn dạ oải mềm
Đùa giỡn giống như tình với ái
Mưa lòng vỗ nhớ chạnh buồn đêm