Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2022 22:56, số lượt xem: 28

Tiếc thương rồi bỗng vỡ oà
Hai người hai hướng lệ nhoà tim đau
Biệt ly chia ngã cách cầu
Đổ lòng thương xót, tìm nhau chốn nào?

Than rằng, cùng với trời cao
Vì đâu nên nỗi trái sầu chia ly
Em về dỗ chút xuân thì
Nối duyên trần thế, quên đi thuở nào

Đêm đêm thầm nguyện trăng sao
Xin cho kiếp khác trầu cau lại nồng
Lại cùng chung một chữ đồng
Trong nhau nồng mặn, yêu thương đong đầy...