15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/11/2019 13:18, số lượt xem: 198

Nhớ lắm ơi người oải tứ chi
Nhớ ai ngủ ngáy chẳng ra gì
Nhớ lần hẹn ước hoài mơ nghĩ
Nhớ buổi chia lìa khổ tiễn đi
Nhớ đắm mây trời nên cõi mị
Nhớ tràn cảnh vật khiến lòng si
Nhớ thương vái khẩn duyên nồng tí
Nhớ thẫn thờ mong gặp tức thì

Cả kiếp thương người dệt áng thi
Cả yêu hết mực cũng do vì
Cả đêm nũng nịu luôn nhòm chỉ
Cả buổi mơ màng được khắc ghi
Cả tháng hoài mong mà khó nhỉ
Cả năm vẫn mộng cớ can gì
Cả muôn vẻ dáng ngào trăm vị
Cả cụm mê tình mãi đến khi

Đời thương rộn rã lắm yêu vì
Đời lịm mơ màng liệu cớ chi
Đời ngọt nhờ luôn nồng thủ thỉ
Đời thơm chính mãi đượm li bì
Đời xin rộng rãi lòng hoan hỉ
Đời lậm tiêu điều dạ khổ bi
Đời được tình trao là thoả chí
Đời hồng rạng rỡ nghĩa tương tri