Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2021 18:11, số lượt xem: 98

Lu xám nẻo tình đổi trước sau
Sắc xưa ngùi trỗi nhớ thương màu
Mù xa xót ước làm tim vỡ
Biệt đớn đau thề khiến dạ chau
U thảm thiết nguyền mong đợi úa
Khổ tàn hoang ái mộng mơ nhàu
Ngù ngây giữa nản buồn côi cút
Du lãng bạt hồn rệu rã đau

Đau rã rệu hồn bạt lãng du
Cút côi buồn nản giữa ngây ngù
Nhàu mơ mộng ái hoang tàn khổ
Úa đợi mong nguyền thiết thảm u
Chau khúc đoạn thề đau đớn biệt
Vỡ tim lìa ước xót xa mù
Màu thương nhớ trỗi ngùi xưa sắc
Sau trước đổi tình nẻo xám lu