23.00
2 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 18/03/2016 00:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:23, số lượt xem: 1690

Đi hết mười phương vẫn nhớ Thầy
Nhớ người khai sáng dệt điều hay
Rèn tâm nhớ mãi yêu ghê đó
Dưỡng trí thương hoài nhớ lắm thay
Nhớ phấn luôn vờn trên tóc cuộn
Dõi tình nhớ đọng giữa hồn say
Đất trời thay đổi lòng y nhớ
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy

Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Tâm lòng nhớ đượm miệt mài say
Nhớ sao bài giảng bừng mơ vậy
Thương bấy ân tình dậy nhớ thay
Sách mở bao mùa ươm tuổi nhớ
Ghế bàn lắm thuở nhớ lời hay
Chao ôi dòng nhớ về thơm lộng
Đi hết mười phương vẫn nhớ Thầy

Bát điệp - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm