Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/04/2019 21:27, số lượt xem: 344

Đừng  nhé Tàu kia vào nước thử
Cho liền một đá chừa chưa hứ
Giặc tràn lắm bận giống loài hung
Hán tặc nhiều phen từa cọp dữ
Cướp của giết dân ấy ngập tràn
Ơn thần vững mạng nào do dự
Trời cao thấu hiểu giúp bà con
Sông núi Việt Nam dân quyết giữ

Sông xưa chiến tích mãi vang ngời
Núi luỹ chông nguồn rải khắp nơi
Việt quốc ngàn năm vằng vặc khởi
Nam dòng vạn kiếp dạt dào khơi
Dân lòng thủ thắng hoài xông tới
Quyết chí tung hoành chẳng chịu lơi
Giữ trọn thề chung Hồng Lạc hỡi
Đừng cho giặc Hán cướp ơn trời