Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 20:41, số lượt xem: 94

Kẻ ác hùm beo liệu giữ mình
Không làm xấu tệ tổ người khinh
Mồi danh toả rụi đừng thay tính
Sản nghiệp chìm lên chớ rã tình
Tạo nghĩa rèn thân bồi nẻo chính
Cung thầy mến bạn tẩm lòng trinh
Đời luôn cám dỗ thành tâm bịnh
Phải trật lừa ngay lẫn bóng hình

Phải trật lừa ngay lẫn bóng hình
Tâm hoài vững bước một đời trinh
Dù cho cực khổ nào quên tính
Dẫu được giàu sang chẳng bớt tình
Lão phú tham quyền không giỏi nịnh
Tên hèn trộm chức thảy đều khinh
Hằng tu dưỡng nết lòng kiên định
Kẻ ác hùm beo liệu giữ mình