Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 31/03/2019 20:38, số lượt xem: 231

1.
Có chí giũa mài ắt được nên
Rồi ra cũng thoả đạt câu nguyền
Thơ Đường mượt láng như nhiều bạn
Tứ vận trau bồi được rạng tên
Đi chậm nhiều khi thường đến trước
Giàu sang lắm lúc rủi quay hèn
Đời ai đoán được là mưa nắng
Kết quả cần lao sẽ biết liền

2.
Công trình học hỏi đã nhiều niên
Đến lúc ra tay kiếm bạc tiền
Chăm chỉ luyện rèn cho tuyệt diệu
Chứa chan mộng ước đạt mơ huyền
Bao lời thầy dạy hoài luôn giữ
Nửa chữ ân sư vẫn mãi rèn
Lấy hiếu trung này thờ bố mẹ
Trời không phụ kẻ rộng ân đền