Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2020 11:40, số lượt xem: 125

Ai về gởi lại gió cùng chơi
Nhớ ngóng tim lòng để lặng vơi
Mai chậu đượm lời cung thắm mượt
Cúc làn ran ý khúc nồng tươi
Trai thanh rạng thắm mơn tình cảnh
Gái lịch ngời xinh đẹp dáng người
Hoài mộng góc thương niềm lắng đọng
Vai nghiêng tóc xoã rạng môi cười

Cười môi rạng xoã tóc nghiêng vai
Đọng lắng niềm thương góc mộng hoài
Người dáng đẹp xinh ngời lịch gái
Cảnh tình mơn thắm rạng thanh trai
Tươi nồng khúc ý ran làn cúc
Mượt thắm cung lời đượm chậu mai
Vơi lặng để lòng tim ngóng nhớ
Chơi cùng gió lại gởi về ai