Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 12:07, số lượt xem: 83

Dậy yêu lòng mãi cứ son
Nồng thương tim ấy vẫn còn là xuân
Tự do ai cũng đều mừng
Thênh thang hạc nội mây ngàn bao la.

Miễn là lòng giữ cho ta
Dù em xa ngái mặn mà hương trinh
Ước ao sắc thắm mãi xinh
Nắng vàng ủ ấp cánh chim vạn màu.

Ta thương người chỗ tình sâu
Nào đem dây lạt buộc nhau làm gì
Tung hồn em hãy cứ đi
Thơ lòng cứ trải, yêu vì cứ xuân.

Yêu nhau đâu phải buộc gần
Cốt trong tim ấy dáng hình không xa…