Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/11/2019 11:35, số lượt xem: 186

Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Nhân từ đức độ bổng trầm vây
Ngời trên mộng cũ nguồn thơm ấy
Đượm giữa mơ tròn vẻ ngát đây
Cõi phấn theo đời nương dạ trẩy
Văn bài dõi kiếp lộng hồn xây
Hằng đêm nghĩ ngợi tìm phương thấy
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy

Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Hoa người phả mượt giữa vòng xây
Ngôn từ thoả bụng thầm yêu đấy
Nẻo đức nghiêng mình dễ phục đây
Lộng nghĩa bừng thơm nhiều vẻ thấy
Loang tình khoả ngọt lắm điều vây
Nhằm khi ngoái vọng ngày thơ vẫy
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy