Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 21/03/2016 07:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 19:23, số lượt xem: 346

Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Nhân từ đức độ bổng trầm hay
Ngùi thương khoả vẹn ngào thơm ấy
Cảm mến vuông tròn đẹp đẽ thay
Bảng phấn theo đời nương cõi bụi
Chương vần mãn kiếp lộng đời ai
Hằng đêm nghĩ ngợi tìm tia sáng
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy

Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Hoa người phả mượt giữa trần ai
Ngôn hành thoả bụng thầm yêu quá
Nẻo đức nghiêng mình dễ phục thay
Bút nghĩa lừng thơm nhiều nẻo lộng
Nghiên tình khoả ngọt những điều hay
Vài khi ngoái vọng thời son trẻ
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm