Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 18:17, số lượt xem: 45

Trăng dường như ngả ngớn
Ve vãn nẻo hồn đơn
Gió thì thầm lay cỡn
Dỗ hương lộng xanh rờn.

Quá vãng hoài lởn vởn
Nên tim cứ nao chờn
Màu xưa giờ lấm bợn
Nên kiếp mộng lơn tơn.

Ôi, hồ yêu lợn cợn
Khiến mê hoảng thêm vờn
Chiều nao tình cà chớn
Làm núi cũng ba lơn.

Tay buông dài lỡ trớn
Khiến mất hút âm đờn
Tình ơi còn mơ gợn
Hay đã trống sạch trơn?