Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2020 10:36, số lượt xem: 243

Ngời thơm thoang thoảng vị hương trà
Nhấp chén chiêu trời nguyệt lộng đa
Lả lướt sương bồng len dạ trẻ
Lâng lâng gió mát vuốt thân ngà
Gieo vần vẽ mộng tràn song cửa
Hạ bút viền thơ rạng góc nhà
Ngan ngát kim bằng say thắng hội
Gật gủ tâm đắc thật như là

Tâm tịnh trời trong thoảng đượm trà
Vui đời réo rắt hạnh nguồn ca
Lòng ngay trải rộng vô bờ bến
Chí thiện ngao du tận hải hà
Núi thẳm hồn trao vun ấy cội
Mây xanh ta lấy dựng làm nhà
Sắc không huyễn ảo nhiều ma mị
Mê ngộ buông rời khổ não xa