Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2020 13:34, số lượt xem: 161

Vẫn mãi ươm đời vạn cánh thơ
Tìm trong dáng nguyệt lắm yêu chờ
Mời ly bạn hữu thơm vàng mộng
Cụng chén nhân tình rạng biếc mơ
Giục giã tim dìu vương tận ý
Xàng xê gió lộng trải xinh bờ
Đường xưa lối cũ nồng thi điệu
Rộn rã ân nguyền mượt sóng tơ

Rộn rã ân nguyền mượt sóng tơ
Tình nhân luyến gọi toả ven bờ
Quỳnh dao thoảng tứ vời cung lạc
Lãng tử du hồn ghé nẻo mơ
Nhặt bổng tim lòng man mác đợi
Trầm khoan vũ khúc ngọt ngon chờ
Thân tằm sẽ nhả từng men sợi
Vẫn mãi ươm đời vạn cánh thơ