Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 11:14, số lượt xem: 77

Ai oán dạ tình bước thẩn thơ
Thảm thê hồn vọng ngoái xưa bờ
Cài mi khoé lụn hoài mong ngóng
Dõi mắt làn thâm mãi đợi chờ
Dài vắn lệ đau chồng chất vỡ
Quặn sầu tim khổ đoạ đày cho
Đài trang xám phận ngùi dang dở
Phai nhạt thệ rồi hết mộng mơ

Mơ mộng hết rồi thệ nhạt phai
Dở dang ngùi phận xám trang đài
Cho đày đoạ khổ tim sầu quặn
Vỡ chất chồng đau lệ vắn dài
Chờ đợi mãi thâm làn mắt dõi
Ngóng mong hoài lụn khoé mi cài
Bờ xưa ngoái vọng hồn thê thảm
Thơ thẩn bước tình dạ oán ai