Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2020 10:19, số lượt xem: 92

Nhi nữ ngày nay cũng có tòng
Chẳng là theo gót đám đông đông
Môi son phết tợn còn hơn đỏ
Má phấn tô lâu thiệt rực hồng
Ảo vọng chập chờn như sóng biển
Mộng lòng chấp chới tựa dòng sông
Nghĩa tình lỏng lẻo mau thay đổi
Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng

Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng
Trông đèo ngó núi dợm qua sông
Còn đâu để ước keo sơn mãi
Chi nữa mà mong sợi chỉ hồng
Phu tử đi tìm chàng chỗ khác
Thèm tình chạy kiếm bậu nơi đông
Tiếc buồn cho cái thời xa lắc
Nhi nữ ngày nay cũng có tòng