Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/08/2020 16:15, số lượt xem: 130

Vương tình gọi nhớ giữa huyền đêm
Huyễn ảo chìm mơ dáng ngọt mềm
Trường sạm nỗi đau càng quặn góp
Dại khờ tim khổ lại buồn thêm
Hương nồng lụn rã yêu rời mộng
Sắc diễm tàn xiêu lạc ngã thềm
Đường rẽ luyến xa lời vỡ rạn
Sương mù đọng mãi quạnh sầu chêm
*
Chêm sầu đọng mãi quạnh mù sương
Rạn vỡ lời xa luyến rẽ đường
Thềm ngã lạc xiêu tàn diễm sắc
Mộng rời yêu rã lụn nồng hương
Thêm buồn lại khổ tim khờ dại
Góp quặn càng đau nỗi sạm trường
Mềm ngọt dáng mơ chìm huyễn ảo
Đêm huyền giữa nhớ gọi tình vương