Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2020 19:41, số lượt xem: 148

Để giữa lòng cau chạnh nuối trầu
Khi mà phận số lỡ làng câu
Ngày nao diễm mộng hoài mơ giấu
Thuở ấy nồng yêu mãn nguyện cầu
Cứ tưởng dây tình luôn trọn mẫu
Nào hay cõi ái chẳng như đầu
Làm cho thể phách đành tan rã
Suốt cả đêm trường mãi vọng đâu

Suốt cả đêm trường mãi vọng đâu
Mà nghe chạnh nhớ nẻo giang đầu
Mơ màng giấc điệp len hồn dấu
Rộn rã vành tim ngoái nhịp cầu
Hãy vẹn tình thơm hồi đắm khẩu
Luôn tròn ái ngọt thuở chuyền câu
Đừng như kẻ nọ lờ hoa xấu
Để giữa lòng cau chạnh nuối trầu