Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2021 11:07, số lượt xem: 177

Quạnh quẽ người ơi thảm ngóng chờ
Nên đành rã đoạn mối tằm tơ
Nhiều hôm khắc khoải tràn thương lệ
Lắm dạo đìu hiu phủ nghẽn bờ
Kỷ niệm ngày nao hồn mãi ước
Ân tình thuở ấy dạ hoài mơ
Vì đâu bóng nhạn vù thăm thẳm
Khiến cõi lòng đau khẳm mịt mờ

Lòng đau quặn xiết giữa lu mờ
Bởi chốn xưa tàn rã cuộc mơ
Vạn cõi tiêu đều gieo thảm thiết
Tình yêu rũ rượi tiếc vô bờ
Thề ơi đã tắt lem vầng nguyệt
Mộng hỡi bay vù hỏng tóc tơ
Khắc khoải mình ta chiều bã lạnh
Nào ai biết được nỗi mong chờ