Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2019 17:31, số lượt xem: 186

Vương lồng hạ nắng ngọt tình thơ
Phượng thắm vờn bay gió bủa chờ
Trường mãi nhớ xưa thời ướp mộng
Bạn mơ hoài cũ dáng in bờ
Thương ngùi ái quạnh mây trời xám
Dỗi nuối lòng chao cảnh bóng mờ
Hương diễm tuyệt nồng mê vẫy gọi
Đường quen dạ cảm ngoái mi hờ

Hờ mi ngoái cảm dạ quen đường
Gọi vẫy mê nồng tuyệt diễm hương
Mờ bóng cảnh chao lòng nuối dỗi
Xám trời mây quạnh ái ngùi thương
Bờ in dáng cũ hoài mơ bạn
Mộng ướp thời xưa nhớ mãi trường
Chờ bủa gió bay vờn thắm phượng
Thơ tình ngọt nắng hạ lồng vương