Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2020 16:47, số lượt xem: 194

Hương vấn nguyệt đài phả ngái xa
Lộng ươm tràn phấn khoả môi hoà
Hường nhan dỗ mộng ngon ngào giấc
Dạ khúc ươm lòng mải miết hoa
Thương ảo huyễn ngời loang nẻo thẫm
Lịm mê huyền đượm phủ sương nhoà
Đường mây diễm tuyệt ngàn thơm thảo
Vương phả ái tình quấn quyện ta

Ta quyện quấn tình ái phả vương
Thảo thơm ngàn tuyệt diễm mây đường
Nhoà sương phủ đượm huyền mê lịm
Thẫm nẻo loang ngời huyễn ảo thương
Hoa miết mải lòng ươm khúc dạ
Giấc ngào ngon mộng dỗ nhan hường
Hoà môi khoả phấn tràn ươm lộng
Xa ngái phả đài nguyệt vấn hương