Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2018 13:52, số lượt xem: 277

Bôn ba kiệt sức vẫn mang nghèo
Kiếp vận đen thùi cứ dính đeo
Lực sống tràn toang sầu kiếp nợ
Mồ hôi toát cạn khổ thân bèo
Ba hoa lời rỗng đành xuôi xị
Quấy quá câu càn cũng rán theo
Cái số lầm than sao quá nặng
Mấy khi thong thả để phì phèo

Mấy khi thong thả để phì phèo
Gánh cực lên rừng khó bám theo
Cứ mượn sức gồng qua cửa ải
Nào hay số hẩm lọt ao bèo
Mùa đông rượu nhạt nào mơ tưởng
Tháng hạ em hồng chả thấy đeo
Tay gác đêm nằm nghe tủi lạ
Bôn ba kiệt sức vẫn mang nghèo

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm