Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2018 13:00, số lượt xem: 379

Đạo đức rao hoài chẳng kẻ mua
Nghĩa nhân nói mãi khác chi đùa
Lèo nhèo bắt chước chơi tề mọi
Tí tởn theo đòi sống tợ vua
Quân tử gian trời khoe lắm điệu
Tiểu nhân đóng kịch diễn bao mùa
Vô thường thật giả ôi mà ngán
Nhăng cuội tràn vô thấu cửa chùa

Nhăng cuội tràn vô thấu cửa chùa
Dối gian lừa đảo suốt trăm mùa
Người thua rớt xuống tèm lem nợ
Kẻ thắng leo ngồi chỏm chệ vua
Giáo dục đổi thay hoài giống bỡn
Kỷ cương lỏng lẻo tựa như đùa
Bùn đen sống lẫn lòng đau trĩu
Đạo đức rao hoài chẳng kẻ mua

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm