Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2020 20:47, số lượt xem: 169

Đường quê lặng bước buổi hoang chiều
Mây nước ơ hờ nhuốm tẻ liêu
Cứ tưởng triền xưa ngồn ngộn diệu
Ai ngờ dốc cũ mịt mờ phiêu
Dòng thơ úa rã điêu tàn chiếu
Nẻo phú ươn nhoè lặng ngắt xiêu
Khiến ngỡ ngàng thay tình đổi kiểu
Nên chùng phím lỡ cuối đường yêu

Lỡ phím nên đành rã cuộc yêu
Cung Hằng trắc trở ngõ thề xiêu
Ái nao vợi nghĩa sầu đau xiếu
Duyên nảo chao tình giá buốt phiêu
Có phải phụ phàng nên loãng diệu
Hay nhiều bội bạc khiến sầu liêu
Mà sao phận kiếp trời không liệu
Đến nổi đau thương xám nẻo chiều