Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2020 12:00, số lượt xem: 134

Trời khoả tím loang thẩm chạnh lòng
Biệt mù ân nghĩa lỡ chờ mong
Rơi tràn suối khổ tuôn nhàu nuộc
Lặng tủi  bờ thương úa xót dòng
Rời nguyệt lẻ thơ ngàn nhớ rã
Vỡ tình lưu kiếp vạn sầu đong
Ngơi triền xót lặng đau thầm dội
Rơi bạt tản nguyền dạ buốt  đông

Đông buốt  dạ nguyền tản  bạt rơi
Dội thầm đau lặng xót triền ngơi
Đong sầu vạn kiếp lưu tình vỡ
Rã nhớ ngàn thơ lẻ nguyệt rời
Dòng xót úa thương bờ tủi lặng
Nuộc nhàu tuôn khổ suối tràn rơi
Mong chờ lỡ nghĩa ân mù biệt
Lòng chạnh thẩm loang tím khoả trời