Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2021 14:31, số lượt xem: 61

Say đắm hỡi lòng ngát diễm hương
Ngợi ca nồng thắm diệu môi hường
Ngày loang biếc mộng chào nơi nhớ
Tuổi dậy thơm nguyền ủ cõi thương
Bay ước vạn lời khoe dáng mỹ
Lượn mơ ngàn sắc dệt mi trường
Bày phô huyễn cảnh mừng hoa nguyệt
Lay đượm ái tình thẫm vấn vương

Vương vấn thẫm tình ái đượm lay
Nguyệt hoa mừng cảnh huyễn phô bày
Trường mi dệt tú ngàn mơ lượn
Mỹ dáng khoe lời vạn ước bay
Thương cõi ủ nguyền thơm dậy tuổi
Nhớ nơi chào mộng biếc loang ngày
Hường môi diệu thắm nồng ca ngợi
Hương diễm ngát lòng hỡi đắm say