Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2021 00:25, số lượt xem: 153

Long An cảnh đẹp ngát hương đời
Ghé lại Châu Thành dạo bước chơi
Rượu đế Gò Đen nồng thắm gởi
Dòng sông Vàm Cỏ diệu thơm mời
Mơ Trà Cú diễm tình ca ngợi
Mộng Vĩnh Hưng tròn sắc lả lơi
Đức Huệ cùng vui ngày gặt mới
Người thương Bến Lức chẳng khi rời

Người thương Bến Lức chẳng khi rời
Đến Chợ Đào rồi khó thể lơi
Lặng lẽ neo thuyền Kinh Xáng đợi
Hào hoa thả giọng Phước Xuyên mời
Kỳ Yên hội lễ tưng bừng khởi
Rạch Cát sông tình rộn rã chơi
Gỗ chạm lừng danh Cần Đước hỡi
Long An cảnh đẹp ngát hương đời