Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2021 14:22, số lượt xem: 44

Ngào thương khúc diễm lịm gieo vần
Vũ điệu cau trầu gởi kết thân
Ngọt nhuyễn câu tình da diết bổng
Ngời xinh nẻo mộng thướt tha gần
Say chiều chuộng giấc lời ru vẳng
Cảm vấn vương hồn giọng diễn ngân
Đắm cõi tơ hồng đêm hiệp cẩn
Trầm hương ngọc nữ toát bao lần

Vẻ ngọt tình yêu chớ lữa lần
Nghe thầm diệu ảo tiếng lòng ngân
Mong giòn giã ngợp mơ cài khít
Toả dập dìu thương nũng xích gần
Vũ khúc cay nồng lơi lả điệu
Thiên đường ngát diễm mặn mà  thân
Nguồn mê dợm khởi vào cung cấm
Ướp cảnh bồng lai sũng dệt vần