Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/04/2019 13:53, số lượt xem: 270

Trong diễm tuyệt hương phả ngọt lòng
Lòng ngời sắc tím toả vờn song
Song thùa nhớ bạn lèn thơm bóng
Bóng ngã thương chiều trải mượt sông
Sông dậy cõi tình vang nhịp trống
Trống khua tấc dạ thắm loan rồng
Rồng mây rạng biếc mùa yêu vọng
Vọng mãi ân nguyền thoả trắng trong

Vọng mãi ân nguyền thoả trắng trong
Trong ngân chút nghĩa ở tim lòng
Lòng chan lịm mắt ngàn mơ mộng
Mộng tựa bừng môi vạn ước rồng
Rồng lả lướt vời tha thẩn bóng
Bóng mài miệt ngả rợp triền sông
Sông khơi nguồn nhớ hồn lay bổng
Bổng chứa chan hoài nghĩa trắng trong