Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/10/2019 16:46, số lượt xem: 204

Bạc tiền vốn đẻ nhiêu mưu chước
Chửa thiện đừng mong đời hưởng phước
Thâu ý ngời tâm rộn rã mừng
Canh đằng đẵng mộng xây thề ước
Đã lìa cõi xấu vẫn lừa gian
Chạy khỏi triền mê thường nịnh rước
Làng mạc bơ phờ bởi đảo chao
Cờ đang dở cuộc không còn nước

Cò bạc dù vui chẳng thể màng
Đang kỳ khuyến học hãy chuyền sang
Dở nên luyện chữ văn hoài ráng
Cuôc sống thời chăm tốt mãi ràng
Không phản bội người mê ngọt láng
Còn thành tín dạ ước ngời vang
Nước thuyền sánh nhịp đời luôn sáng
Bạc chửa thâu canh đã chạy làng