15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/12/2019 19:58, số lượt xem: 346

Tâm hồn khoáng đạt toả trầm hương
Đối mặt buồn lo vẫn ngát trường
Nếu dậy lòng tham thường trỗi ác
Nhưng tìm dạ hối sẽ hoàn lương
Tha người vạn nắng bừng loang nẻo
Thứ lỗi ngàn hoa nở rợp đường
Hãy gắng môi cười luôn rạng rỡ
Xem đời ảo ảnh tựa màn sương

Hờn than mắng mỏ sẽ không trường
Hiểm độc chêm vào héo thiện lương
Thắng bại đều xem đồ cỏ rác
Giành tranh chỉ nghĩ chuyện ven đường
Sôi gan nín lại mờ giông bão
Xót mật nên đừng rạng khói sương
Ổn trí bình tâm nhiều phúc hạnh
Hay gì cãi cọ để tàn hương

Yêu người toả khắp dạ hiền lương
Quyết trải hoà khoan đủ vạn đường
Buổi sớm thơ trà vui với bạn
Ban chiều phú rượu ngát cùng sương
Êm đềm cảnh vật ngời tâm khảm
Rộn rã tim lòng rạng sắc hương
Luỵ đắm coi chừng sa cội ảo
Rồi lâm huyễn loạn giữa vô thường

Trần gian nhão bợn đủ trăm đường
Thấm nhiễm ê chề bẩn cả sương
Lẽ xấu hay vào hoen xám dạ
Tim ngời thậm nghĩ ngát nồng hương
Hoà khiêm để được thêm phần phúc
Ngạo mạn rồi ra đụng bất thường
Chớ phạm mê lầm che huệ trí
Thanh lòng cuộc sống phả tuyền lương

Tham tàn ảo vọng chỉ là sương
Sẽ xám tâm hồn nhạt sắc hương
Hãy nguyện song trùng bên Phật tánh
Đều mong ổn định giữa luân thường
Tìm quên dỗi giận miền hư cảnh
Lại nhớ trau bồi nẻo diễm lương
Biết đủ tri hành luôn sóng bước
An nhiên tự tại sáng minh đường