15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/11/2019 15:07, số lượt xem: 363

Thoảng nhớ thầy cô giữa cuộc đời
Tim lòng cả lớp được truyền khơi
Nhiều hôm dựng trí hương nồng gởi
Lắm quãng trì tâm vẻ ngọt mời
Chớ để ân tình luôn mãi đợi
Cho dù kỷ niệm cứ hoài vơi
Thời gian sải bước dần xa vợi
Ước sẽ  làm sao gặp thoả lời

Ước sẽ  làm sao gặp thoả lời
Cho lòng ngoái tưởng được ngùi vơi
Thềm xưa toả lộng thơm đường tới
Mộng cũ chuyền giao thắm nẻo mời
Giữ ngát tâm hồn bao chuyện gởi
Trao nồng bạn hữu tỷ lần khơi
Xa này vọng ngưỡng tình tươi mới
Thoảng nhớ thầy cô giữa cuộc đời