Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/04/2018 14:49, số lượt xem: 282

Thương nhau cho lắm cũng lìa
Yêu nhau đến mấy cũng chia cách rồi
Rót đi trả lại đau lời
Để năm canh phải xót tơi tả lòng.

Người à, cách núi trở sông
Làm sao mà tỏ chút đồng diệu thương
Giờ đây mờ mịt cuối đường
Vành trăng kỷ niệm biết nương tựa nào.

Em đi vào cõi lao xao
Để đau thương lại đẫm chao chác sầu
Thà rằng chẳng dệt tình sâu
Để nay tình nhớ khỏi rầu rĩ thêm.

Trăng già lả bóng cuối thềm
Thức thao mấy nỗi khó êm ả hồn
Nhớ hoài thuở ấy trao hôn
Mà nay tẻ lạnh phải chôn giấu tình…