Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 12:10, số lượt xem: 154

Ghé thăm nương tử thế nào
Thoảng trong gió Mũi nghe đau giữa mình
Đừng mà dung mạo bớt xinh
Bỏ công trời tạo dáng hình từ nao.

Có gì em chớ cau mày
Ta đây biết lỗi làm cay tình rồi
Hôm nay ghé lại nhắn lời
Còn thương chín bỏ làm mười, nhé kưng!

Mai này bù gấp yêu thương
Cam sành một gánh, bưởi đường mấy thau
Dong ghe về đến Gành Hào
Hò lơ trong gió nhẹ vào tim ai…

Cũng là về vụng tính trai
Chớ thương không hết ngọt dài mà em
Nhớ hoài dáng nhỏ bên thềm
Xinh xinh cái miệng, ơi duyên chưa nào…

Thôi thì buồn giận qua mau
Tay anh kê nhé, trầu cau lại tình…